Thánh Giuse Trong Thánh Nhạc


Tên Bài Hát Tác Giả
• Ca Nguyện Thánh Giuse Viết Chung
• Cất Tiếng Hát Mừng Viết Chung
• Cầu Xin Thánh Gia Phạm Ðình Nhu, Nguyễn Khác Tuần
• Chúc Tụng Thánh Giuse Hải Linh
• Ðáp Ca & Alleluia (Tv88) Hoàng Kim
• Ðáp Ca & Alleluia (Tv88) Vũ Thành An
• Ðáp Ca (Tv88) Kim Long
• Ðáp Ca (Tv88) Xuân Thảo
• Ðây Người Quản Gia Phan Sinh
• Dòng Ðavít Viết Chung
• Giuse Bầu Cử Hải Linh - Minh Ðệ
• Hãy Ðến Với Yuse Ðỗ Vy Hạ
• Lạy Cha Giuse Ðại Hồng, Nguyễn Minh Trí
• Lạy Cha Giuse 2
• Lạy Thánh Giuse Anh Tuấn
• Lạy Thánh Giuse Minh Ðệ
• Ngợi Ca Thánh Cả Giuse Trần Ðại Phước
• Người Cha Hiền Hồng Trần
• Người Như Bóng Mát Viết Chung
• Thánh Cả Giuse Vũ Ðình Ân
• Thánh Giuse Liên Bình Định  
• Thánh Giuse Hải Linh, Minh Ðệ
• Thánh Giuse Kim Long
• Thánh Giuse Quốc Vinh
• Thánh Giuse Trần Văn Huyến
• Thánh Giuse 1 Kim Long
• Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ
• Thánh Giuse Thợ Chính Trung
• Tiếng Vang
• Về Bến Thiên Ðàng Minh Ðệ
• Yuse Tôi Tớ  Tín Trung Ðỗ Vy Hạ
• Thánh Giuse Bạn Đức Nữ Trinh Nguyên Kha

-----
Trích từ catruong.com &
Tìm Về Chân Thiện Mỹ

hivong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???