Cách download video từ YouTube

Có nhiều cách để thực hiện, nhưng bài hướng dẫn này sử dụng Firefox (software để vào internet) và "DownloadHelper Firefox extension". Bạn không thể sử dụng Internet Explorer với extension này.

I. Download (tải xuống) & Installation (cài đặt)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về extension này, thì click vào homepage của DownloadHelper là: www.downloadhelper.net. Extension này cũng cho phép bạn download từ những web site khác music (mp3, wma, rm...), video (wmv, avi, mov...), hình (photo), chuyển đổi từ dạng này qua dạng khác ...; nhưng bài hướng dẫn này nhấn mạnh đến việc download video clip từ youtube.

dh00.jpg

1. Download extension. Nếu đang sử dụng Internet Explorer, thì phải mở Firefox, vào bài hướng dẫn này và click vào link sau. Nếu đang sử dụng Firefox, thì chỉ cần click vào link.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/3006/addon-3006-latest.xpi?src=addondetail

2a. Rồi click "Add to Firefox".

dh01.jpg

Nếu thấy hàng chữ "Firefox prevented this site..." thì click vào "Allow"

dh02.jpg

2b. Click "Install Now"

dh03.jpg

2c. Click "Restart Firefox"

dh04.jpg

2d. Đợi vài giây, icon DownloadHelper sẽ xuất hiện:

dh06.jpg

II. Sử Dụng

1. Vào youtube. Thí dụ: www.youtube.com/watch?v=9uDgJ9_H0gg. Bạn sẽ thấy icon DownloadHelper (màu xanh đỏ vàng) quay vòng vòng.

dh07.jpg

2. Click vào mũi tên (ngay bên phải của icon) và click vào tên của Video (Shortest Video Ever On YouTube!)

dh09.jpg

3. Window "Save file" xuất hiện, click "Save".

dh10.jpg

Bạn đã download được video từ trang youtube.

Trường hợp nếu bạn thấy nhiều hàng chữ (ở bước 2), thì click vào hàng đầu tiên. Thí dụ: vào trang www.youtube.com/watch?v=eXw2k2gmlpw, thì click vào 7 finishers in 1 minute 30 seconds! (2008)

dh08.jpg

Chúc bạn thành công và xin vui lòng giúp lại người khác.

Hoàng Linh
8/19/2009 5:21:37 PM

HiVong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???