Remote Access (Giúp nhau từ xa)

Bạn và partner muốn giúp nhau về những khó khăn, trở ngại khi sử dụng computer nhưng mỗi người ở một nơi. Người này nói, người kia không hiểu. Hoặc người này chỉ, người kia không làm được v.v. Vậy phải giải quyết  như thế nào?

Nếu máy computer cùa bạn và partner vẫn có thể nối vào internet, thì chỉ cần sử dụng TeamViewer mọi việc sẽ ổn thoả ngay.

I. Download (tải xuống)

Click vào http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe để download.

II. Installation (cài đặt)

Double click vào TeamViewer_Setup.exe

1. Check Install, click Next

2. Check personal / non-commercial use, click Next

3. Check I accept… I agree…, click Next

4. Check Normal installation. Đánh mật mã vào ô Password, và ô Confim password. Click Next

5. Check Full access, click Next

6. Đợi một chút và khi thấy windows sau thì click Finish

Thủ tục cài đặt hoàn tất.

III. Sử dụng

Bạn và partner đều phải run TeamViewer.exe

ID và password ở khung bên trái là của bạn. ID ở khung bên phải là của partner

Bạn chỉ có thể ở 1 trong 2 trường hợp sau:

1. Nếu bạn cho phép partner vào máy của bạn, thì hãy cung cấp ID và password (ở khung bên trái) cho partner bằng điện thoại hoặc email.

2. Nếu bạn muốn vào máy của partner, thì cần đánh ID của partner vào ô ID ở khung bên phải, rồi click Connect to partner. Máy sẽ hỏi password và bạn phải đánh password của partner vào. Nếu các chi tíết được đánh đúng, thì sau vài giây bạn sẽ thấy màn ảnh của partner xuất hiện. Đến lúc này, bạn có thể hoàn toàn sử dụng máy của partner như chính partner vậy.

Sau cùng, muốn kết thúc thì click vào X màu đỏ (ở góc phải trên cùng)

Chúc bạn thành công và xin vui lòng giúp lại người khác.

Hoàng Linh
8/13/2009 1:45:01 AM

HiVong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???