Làm mưa rơi trên hình

Hướng dẫn trong bài này dựa vào software GIMP version 2.6.7 (GNU Image Manipulation Program). Bạn cũng có thể sử dụng Adobe Photoshop hoặc những software tương tự để làm.

I. Download (tải xuống)

1. GIMP là freeware (hoàn toàn miễn phí) và sử dụng không cần đăng ký, không sợ hết hạn, và không chứa adwares, spywares, virus.

Download tại đây http://gimp.org/downloads/

2. Download hình mẫu (right click vào hình rồi click "Save Picture as": Africa_refugy.jpg (không mưa)

Africa_refugy.jpg

Hình sau khi hoàn tất (có mưa)
Africa_refugy.gif

II. Installation (cài đặt)

Double click vào gimp-2.6.7-i686-setup.exe (file vừa download) rồi theo hướng dẫn của software mà làm cho đến khi hoàn tất. Số "2.6.7-i686" này chỉ version (ấn bản), và có thể thay đổi tuy theo bạn download vào lúc nào.

III. Sử Dụng

Run GIMP. Bạn sẽ thấy 3 khung:

- Khung "Toolbox"
- Khung chính "GNU Image Manipulation Program"
- Khung "Layers, Channels, Paths, Undo"

00a.jpg

Step 1. File > Open. Chọn hình (dạng jpg) muốn làm và click vào đó, rồi click OK. Thí dụ: hình chọn là Africa_refugy.jpg

01a.jpg

- Khung chính sẽ hiện ra hình vừa chọn với khung chấm chấm

- Khung "Layers, Channels, Paths, Undo" sẽ hiện ra thumbnail của hình mới chọn và hàng chữ "Background"

02a.jpg

1a. Copy ra 2 layers hình nữa:

- Đưa mouse vào thumbnail "Background" và Right Click, rồi click vào "Duplicate Layer". Một thumbnail mới xuất hiện với hành chữ "Background copy"

03a.jpg

- Đưa mouse vào thumbnail "Background copy" và Right Click, rồi click vào "Duplicate Layer". Một thumbnail mới xuất hiện với hành chữ "Background copy#1"

04.jpg 05.jpg

1b. Tạo ra 3 (empty) layers mới:

- Đưa mouse vào thumbnail "Background" và Right Click, rồi click vào "New Layer". Select "White". Click OK. Một thumbnail "New Layer" màu trắng mới xuất hiện phía trên "Background"

06a.jpg

07a.jpg

- Đưa mouse vào thumbnail "Background copy" và Right Click, rồi click vào "New Layer". Select "White". Click OK. Một thumbnail "New Layer#1" màu trắng mới xuất hiện phía trên "Background copy"

09a.jpg    10.jpg

- Đưa mouse vào thumbnail "Background copy#1" và Right Click, rồi click vào "New Layer". Select "White". Click OK. Một thumbnail "New Layer#2" màu trắng mới xuất hiện phía trên "Background copy#1"

11a.jpg

Step 2. Click vào thumbnail New Layer#2 (ở trên cùng của khung "Layers, Channels, Paths, Undo")

2a. Thêm "RGB Noise" vào layer trống (New Layer, New Layer#1, New Layer#2)

Nơi khung chính, click Filters > Noise > RGB Noise. Khung "RGB noise" xuất hiện. Uncheck (bỏ dấu V) "Independent RGB". Nơi ô "Red", đánh 0.63, rồi click vào ô "Green". Bạn sẽ thấy 0.63 ở cả 3 ô "Red", "Green" và "Blue". Click OK.

12a.jpg

13a.jpg

Bạn sẽ thấy nơi khung chính và thumbnail "New Layer#2" hiện ra những hột chấm chấm.

14a.jpg

- Click vào thumbnail New Layer#1 (nơi khung "Layers, Channels, Paths, Undo"), rồi Ctrl + F. Bạn sẽ thấy thumbnail "New Layer#1" hiện ra những hột chấm chấm.

15.jpg  -->  16.jpg

- Click vào thumbnail New Layer (nơi khung "Layers, Channels, Paths, Undo"), rồi Ctrl + F. Bạn sẽ thấy thumbnail "New Layer" hiện ra những hột chấm chấm.

17.jpg

2b. Thêm "Motion Blur" vào layer trống (New Layer, New Layer#1, New Layer#2)

- Nơi khung chính, click Filters > Blur > Motion Blur. Khung "Motion Blur" xuất hiện. Nơi ô Length, đánh vào 10. Nới ô Angle, đánh vào 145. Click OK.

18a.jpg

19a.jpg

Bạn sẽ thấy những vệt đen nơi khung chính.

- Click vào thumbnail New Layer#1 (nơi khung "Layers, Channels, Paths, Undo"), rồi Ctrl + F.

- Click vào thumbnail New Layer (nơi khung "Layers, Channels, Paths, Undo"), rồi Ctrl + F.

20.jpg

Step 3.

3a. Chọn "Multiply" mode cho cả 3 layer trống (New Layer, New Layer#1, New Layer#2)

- Click vào thumbnail New Layer#2 (ở trên cùng của khung "Layers, Channels, Paths, Undo") Nơi "Mode: Normal", click vào tam giác ngược, và click "Multiply"

21a.jpg

- Click vào thumbnail New Layer#1. Nơi "Mode: Normal", click vào tam giác ngược, và click "Multiply".

- Click vào thumbnail New Layer. Nơi "Mode: Normal", click vào tam giác ngược, và click "Multiply"

3b.

- Click vào 4 con mắt của New Layer#1, Background copy, New Layer và Background. Sau mỗi cái click, con mắt sẽ biến đi.

- Right Click vào "New Layer#2" > Merger Visual Layer... > Merge. Bạn sẽ thấy "New Layer#2" biến mất đi, chỉ còn lại con mắt nơi "Background copy#1"

22a.jpg  -->  23a.jpg

24.jpg

- Click vào con mắt "Background copy#1" (con mắt này sẽ biến đi). Click vào vị trí con mắt của "New Layer#1" và "Background copy", 2 con mắt này sẽ hiện ra.

25a.jpg

- Right Click vào "New Layer#1" > Merger Visual Layer... > Merge. Bạn sẽ thấy "New Layer#1" biến mất đi, chỉ còn lại con mắt nơi "Background copy"

26a.jpg  -->  27.jpg

- Click vào con mắt "Background copy" (con mắt này sẽ biến đi). Click vào vị trí con mắt của "New Layer" và "Background", 2 con mắt này sẽ hiện ra.

28a.jpg

- Right Click vào "New Layer" > Merger Visual Layer... > Merge. Bạn sẽ thấy "New Layer" biến mất đi, chỉ còn lại con mắt nơi "Background"

29.jpg

Step 4.

4a. Nơi khung chính, click Filters > Animation > Playback. Khung "Animation Playback" xuất hiện, bên trong có tấm hình đã chọn và những vệt mưa lấm tấm (không chuyển động)

30a.jpg

- Click "Play". Bạn sẽ thấy mưa trong tấm hình (chuyển động). click "Play" lần nữa để ngừng mưa. Click X đỏ để đóng khung này lại.

31a.jpg

4b. Nơi khung chính, click Filters > Animation > Optimize (for GIF).

32a.jpg

4c. Nơi khung chính, click File > Save As. Khung "Save Image" xuất hiện. Nơi "Name", bạn sẽ thấy tên của tấm hình (.jpg) đã chọn và nơi "Save in folder" là folder sẽ chứa file này. Ở dạng jpg (Joint Photographic Experts Group), mưa không thể rơi (không thể animation được). Vậy cần phải save ở dạng GIF (Graphics Interchange Format), bằng cách click vào "+ Select File Type (By Extension)", chọn GIF image và click vào đó. Click "Save". Chọn "Save as Animation". Click "Export". Click "Save".

33a.jpg  -->  34a.jpg

35a.jpg

- Tên của hình có mưa: Africa_refugy.gif
Bạn đã thành công trong việc tạo mưa.

Africa_refugy.gif

- Để đóng software GIMP lại, click vào X đỏ nơi khung chính.

36a.jpg

Lưu ý: Nếu bạn click vào X đỏ nơi khung "Layers, Channels, Paths, Undo", thì chỉ đóng đuợc khung này, và lần sử dụng GIMP sau sẽ không thấy khung này xuất hiện nữa. Nếu khung này biến mất, thì click vào Windows > Recently Close Docks và click vào "Layers, Channels, Paths, Undo"

Chúc bạn thành công và xin vui lòng giúp lại người khác.

Hoàng Linh
8/14/2009 2:08:02 PM

HiVong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???